Tryggt och snyggt - Företagarforum
Ett samarbete mellan Sollentuna kommun och Stockholms Handelskammare

Tryggt och Snyggt

Sollentuna kommun i samarbete med Handelskammaren Sollentuna

Brottsförebyggande arbete är inte enbart en kommunal eller polisiär angelägenhet - vi måste ta ett gemensamt ansvar. Tryggt och snyggt skapar tillsammans med Handelskammaren ett forum för samarbete mellan enskilda personer, organisationer, företag och fastighetsägare.

Du kan göra skillnad

Som företagare kan du göra Sollentuna Tryggt och snyggt genom att:

Bevaka
Utse en kontaktperson på företaget som håller dialog med Tryggt och Snyggts Petra Karlsson, 08-579 214 87 och Anna-Karin Sundén 08-579 216 31. Hit kan ni vända er om företaget drabbas av skadegörelse eller om ni har förslag eller idéer om hur vi kan förbättra samarbetet.

Kartlägga
Rapportera skadegörelse här på Tryggt och Snyggt: Handelskammarforum - en samlingspunkt för företagen i Sollentuna.

Anmäla
Kommunens felanmälan: 08-579 217 00. De hjälper till att föra ärendet vidare till rätt person.
Polisen: 114 14. De behöver alla pusselbitar för att skapa ett tryggare och snyggare Sollentuna.

Medlemmar

Produktion: Tessicon & Mareng